logo
logo
0251 882 3502
 
Time 08.10.2018 02:33 | View 210

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO

TRUNG TÂM ANH VĂN THẾ GIỚI CHỮ TUYỂN DỤNG

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: TRỢ GIẢNG VÀ GIÁO VIÊN

SỐ LƯỢNG: 04

ĐIỀU KIỆN: SINH VIÊN KHOA ANH

ĐT LIÊN HỆ: 0919918086 (MS PHƯƠNG ANH)