TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ THỊNH NGUYỄN TUYỂN DỤNG
Cập nhật: 13.05.2018 03:28

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ THỊNH NGUYỄN TUYỂN DỤNG

1. Vị trí tuyển dụng

- 2 giáo viên dạy tiếng anh

2. yêu câu:

Sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp các ngành sư phạm tiếng anh, ngôn ngữ anh, tiếng anh thương mại...

3. Liên hệ

0912651293 ( mr. Thành)