TRUNG TÂM ANH VĂN THẾ GIỚI CHỮ TUYỂN DỤNG
Cập nhật: 08.10.2018 02:33

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO

TRUNG TÂM ANH VĂN THẾ GIỚI CHỮ TUYỂN DỤNG

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: TRỢ GIẢNG VÀ GIÁO VIÊN

SỐ LƯỢNG: 04

ĐIỀU KIỆN: SINH VIÊN KHOA ANH

ĐT LIÊN HỆ: 0919918086 (MS PHƯƠNG ANH)