Học bổng tiếng Czech dành cho sinh viên quốc tế vào khóa học mùa hè năm 2016
Cập nhật: 18.02.2016 09:57

Học bổng tiếng Czech dành cho sinh viên quốc tế vào khóa học mùa hè năm 2016

27/01/2016284
Học bổng tiếng Czech dành cho sinh viên quốc tế vào khóa học mùa hè năm 2016
Giới thiệu
Học bổng này dành cho sinh viên nước ngoài, giáo viên, dịch giả, phiên dịch viên và các chuyên gia khác đang hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu về tiếng Czech/Slavonic
Thông tin học bổng

Tổ chức cấp:Bộ Giáo dục, Thanh thiếu niên và Thể thao, Cộng hòa Czech

Quốc gia:Cộng hòa Czech

Bậc học:Khóa học sẽ diễn ra trong mùa hè (Tháng 7 – 9) với thời gian học khoảng 2 đến 4 tuần, tùy thuộc vào nội dung khóa học.

Ngành học: Học bổng dành cho sinh viên nước ngoài, giáo viên, dịch giả, phiên dịch viên và các chuyên gia khác đang hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu về tiếng Czech/Slavonic.

Đối tượng:Sinh viên các quốc gia có trong danh sách điều kiện, bao gồm Việt Nam

Giá trị học bổng:Mỗi suất học bổng bao gồm lệ phí sinh hoạt, toàn bộ học phí và tham gia các sự kiện của chương trình học miễn phí.

Yêu cầu:Ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau đây để có đủ điều kiện nộp đơn xin học bổng này:

- Những khóa học này dành cho sinh viên nước ngoài, giáo viên, dịch giả, phiên dịch viên và các chuyên gia khác đang hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu về tiếng Czech/Slavonic

- Khóa học mùa hè cũng dành cho những sinh viên nước ngoài không dành được hoặc không thể xin được học bổng trên và có mong muốn được tự chi trả các khoản chi phí.

Điều kiện tuyển sinh:Khóa học mùa hè dành cho bất kì ai quan tâm đến ngôn ngữ, văn học, lịch sử và văn hóa của Czech.

Thời hạn nhận hồ sơ:Hạn chót là31/3/2016

Phương thức nạp đơn:Học bổng sẽ chỉ có thể được trao cho các ứng viên được đề cử bởi các nhà chức trách có thẩm quyền ở các quốc gia nói trên (thường được thực hiện bởi các cơ quan chính phủ nước ngoài tương ứng, trong một số trường hợp có thể do cơ quan ngoại giao Czech). Đơn cần được gửi qua e-mail hoặc bưu điện.

Xem thêm thông tin chi tiết tại: http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/summer-schools-of-slavonic-studies?lang=2