CTY TNHH VNAPPTECH TUYỂN DỤNG
Cập nhật: 21.07.2017 02:54

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO

CTY TNHH VNAPPTECH TUYỂN DỤNG

​Vị trí tuyển dụng:

1. Nhân viên kinh doanh

2. Cộng tác viên kinh doanh

Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm: Vnapptech_TuyenDung_7-2017.pdf