CÔNG TY VIỄN THÔNG PHƯƠNG NAM TUYỂN DỤNG THÁNG 9
Cập nhật: 25.09.2017 10:48

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO

CÔNG TY VIỄN THÔNG PHƯƠNG NAM TUYỂN DỤNG

Thông tin tuyển dụng PNC TELECOM:
1.   Nhân viên kỹ thuậthttps://vieclam24h.vn/fpttelecom/nhan-vien-ky-thuat-dien-mang-khong-yeu-cau-kinh-nghiem-id2396673.html
2.   Nhân viên Thanh tra, Giám sáthttps://www.timviecnhanh.com/tuyen-pnc-nhan-vien-thanh-tra-giam-sat-mang-fpt-telecom-ho-chi-minh-3820280.html
3.      Kỹ thuật viên hỗ trợ tại nhà khách hànghttps://vieclam24h.vn/fpttelecom/pnc-ky-thuat-vien-ho-tro-ky-thuat-tai-nha-khach-hang-ktvos-id2386103.html
Đặc biệt từ đây đến cuối năm Phương Nam sẽ nhận thực tập thường xuyên và không giới hạn với các chuyên ngành nêu trên.