CÔNG TY TNHH TOÀN VIỆT TUYỂN DỤNG
Cập nhật: 27.08.2018 08:17

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO

CÔNG TY TNHH TOÀN VIỆT TUYỂN DỤNG

Vị trí tuyển dụng:

10 nhân viên kinh doanh

Chế độ, yêu cầu và thông tin liên hệ vui lòng xem trong file đính kèm dưới: 

dhdn (2).pdf