CÔNG TY TNHH THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ VĨNH TƯỜNG TUYỂN DUNG
Cập nhật: 11.12.2017 10:41

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO

CÔNG TY TNHH THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ VĨNH TƯỜNG TUYỂN DUNG

Vị trí tuyển dụng:

05 người dạy tiếng anh

05 người dạy năng khiếu ( múa) cho các bé

Địa chỉ: Đường Trương Định, BH, ĐN

ĐT: 0966818622