CÔNG TY TNHH POSCO VIỆT NAM HOLDINGS TUYỂN DỤNG
Cập nhật: 07.12.2017 08:20

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO

CÔNG TY TNHH POSCO VIỆT NAM HOLDINGS TUYỂN DỤNG

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh

Số lượng: 04 người

Quyền lợi và mô tả chi tiết công việc vui lòng xem trong file đính kèm: 20. Sales Staff - 11.2017.pdf