CÔNG TY TNHH POSCO VIỆT NAM HOLDINGS - CN ĐỒNG NAI TUYỂN DỤNG
Cập nhật: 28.08.2017 08:27

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO

CÔNG TY TNHH POSCO VIỆT NAM HOLDINGS - CN ĐỒNG NAI TUYỂN DỤNG

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

- Nhân viên kinh doanh

- Nhân viên QC

- Nhân viên Logistic

- Nhân viên kế toán

Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm: 

13. ACC Staff 08.2017.pdf 

12. Logistic staff - 08.2017.pdf 

11. QC - 08.2017.pdf 

10. Sales Staff - 08.2017..pdf