CÔNG TY CPKD VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI TÍN TUYỂN DỤNG
Cập nhật: 20.09.2018 09:12

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO

CÔNG TY CPKD VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI TÍN TUYỂN DỤNG

 Hiện nay do nhu cầu mở rộng, công ty cần tuyển 15 nhân viên kinh doanh. Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm:

Thư tuyển dụng Đại Tín.pdf