CÔNG TY CP XNK HÀNG VIỆT TUYỂN DỤNG
Cập nhật: 21.07.2017 02:48

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO

CÔNG TY CP XNK HÀNG VIỆT TUYỂN DỤNG

Vị Trí tuyển dụng:

1. Nhân viên cơ khí

2. Nhân viên giám sát chất lượng

3. Nhân viên kho

Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm: VIETPRODUCTS-THONG TIN TUYEN DUNG.docx