CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ASIA LAND
Cập nhật: 20.12.2017 02:17

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ASIA LAND

Vị trí tuyển dụng:

- 50 nhân viên kinh doanh bất động sản

- mọi chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm: