Cơ cấu nhân sự
Cập nhật: 01.11.2015 01:41

 

 1. Họ và tên       : Bùi Xuân Diễn

  Học vị            : Thạc sĩ

  Chức vụ         : Phụ trách trung tâm

  Địa chỉ           : 36, Kp 4, Quyết Thắng, Biên Hòa,  Đồng Nai

  Điện thoại     : 0918.660.122

  Email             : dien73@gmail.com

   

 2. Họ và tên       : Trương Thị Hoạt

  Học vị            : Cử nhân

  Chức vụ         : Nhân viên

  Địa chỉ           : Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai

  Điện thoại     : 0974.420.859

  Email             : hoat@dnpu.edu.vn

   

 3. Họ và tên       : Lê Thị Huyền Trâm

  Học vị            : Cử nhân

  Chức vụ         : Nhân viên

  Địa chỉ           : ấp 2, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

  Điện thoại     : 0914.949.941

  Email             : tram@dnpu.edu.vn