AMERASIAN SHIPPING LOGISTICS (ASL) TUYỂN DỤNG
Cập nhật: 07.12.2018 02:26

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO

AMERASIAN SHIPPING LOGISTICS (ASL) TUYỂN DỤNG

I. Vị trí tuyển dụng:

Nhân viên kinh doanh

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ trong file đính kèm: THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ASL Đồng Nai-converted.docx