logo
logo
0251 882 3502
 
Time 18.03.2019 10:10 | View 2.449

 

 1. Họ và tên       : Bùi Xuân Diễn

  Học vị            : Thạc sĩ

  Chức vụ         : Phụ trách trung tâm

  Email             : dien73@gmail.com

   

 2. Họ và tên       : Trương Thị Hoạt

  Học vị            : Cử nhân

  Chức vụ         : Chuyên viên

  Email             : hoatxh11b@gmail.com

   

 3. Họ và tên       : Lê Thị Huyền Trâm

  Học vị            : Cử nhân

  Chức vụ         : Chuyên viên

  Email             : tram@dnpu.edu.vn

 4. Họ và tên       : Nguyễn Văn Bình

  Học vị            : Thạc sĩ

  Chức vụ         : Chuyên viên

  Email:

 5. Họ và tên       : Lê Minh Nhật

  Học vị            : Nghiên cứu sinh

  Chức vụ         : Chuyên viên

  Email             nhat.lem@gmail.com

       

   


 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

CÁC ĐƠN VỊ

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Trực tuyến 55
Hôm nay 362
Hôm qua 288
Cao nhất (15.10.2019) 1406
Tổng cộng 483.892